Veruit de meeste gevallen van letselschade ontstaan bij een verkeersongeval of bij een bedrijfsongeval. Letselschade kan echter ook door andere omstandigheden worden veroorzaakt. Denk aan letsel opgelopen in het openbaar vervoer of bij een sport- en spelsituatie of letsel door gebrekkige opstallen of een fout van een ander. Ook al komen deze gevallen minder vaak voor, ze zijn zeker niet minder belangrijk. 

Letselschade openbaar vervoer (tram, bus, metro, trein)

Hierbij gaat het niet om een aanrijding met een tram, bus, metro of trein. Dan is immers sprake van een verkeersongeval. Van letselschade openbaar vervoer is sprake als gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer en daardoor letsel ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een val doordat de chauffeur of machinist plotseling remt.

In dergelijke gevallen is het mogelijk de letselschade te verhalen. De vervoersmaatschappij moet zorgen voor een veilige reis. Loopt u letsel op, dan kunt u of de bestuurder of de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen.

Letselschade gebrekkige opstallen

Een opstal is een gebouw of een weg. Van letsel  door gebrekkige opstallen is bijvoorbeeld sprake als u struikelt over een losliggende stoeptegel, als u met uw fiets ten val komt doordat een groot gat in de weg zit, maar ook als u geraakt wordt door een vallende dakpan.

Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar van de gebrekkige aansprakelijk is op grond van risico-aansprakelijk. Dat betekent dat de eigenaar óók aansprakelijk is als hij geen schuld had aan het letsel. Voldoende is dat de opstal gebrekkig was en daardoor letselschade ontstond.

De eigenaar van de opstal kan een gemeente, provincie of het Rijk zijn (bij bijvoorbeeld openbare wegen, maar ook een particulier of een bedrijf (zoals bij een afgewaaide dakpan van een woonhuis of van een bedrijfsgebouw).

Letselschade door fout ander

Eigenlijk zal bij de meeste gevallen van letselschade sprake zijn van een ‘fout’ van een ander. Bij een verkeersongeval verleende de ander bijvoorbeeld geen voorrang. De categorie ‘letselschade door fout ander’ is dus erg breed en overlapt andere categorieën. Toch is een aparte vermelding nuttig. In veel gevallen weet het slachtoffer niet dat zijn letselschade verhaalbaar is.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende gevallen: iemand trekt een deur dicht waardoor jouw vingers klem komen te zitten, je glijdt uit op de natte vloer van de buurman of je valt van de trap doordat je vriend de bank die jullie samen omhoog tilden plotseling loslaat. Meestal vinden deze ongevallen plaats in de privésfeer, dus in en om het huis.

Letselschade bij sport en spel

Van een sport- en spelsituatie is sprake tijdens een wedstrijdje voetbal, een hockeytraining, of tikkertje op het schoolplein. De kans op lichamelijk letsel is bij deze situaties erg groot: een stick tegen het hoofd, een sliding op het lichaam in plaats van op de bal of een te harde duw. Doordat de kans op letsel tijdens sport en spel groter is dan bij ‘normale’ situaties, zal de ander niet snel aansprakelijk zijn. Door deel te nemen aan bepaalde sport of spel accepteer je het verhoogde risico op letsel. Je zal slechts je letselschade kunnen verhalen als het letsel is ontstaan door een actie die buiten de normale lijn van het spel ligt. Dit is een vaag begrip. Er zal per geval gekeken moeten worden naar alle omstandigheden.

Een eerlijke vergoeding

Het is al vervelend genoeg als u letselschade oploopt. Wij willen ons voor u inspannen zodat u zich kunt richten op het herstel van uw gezondheid en weinig zorgen maakt over uw financiële situatie. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor een eerlijke en rechtelijke schadevergoeding.

U kunt ons altijd mailen en bellen op 0800-0815 voor kosteloos advies. Indien u het prettiger vindt, kunt u uw vraag versturen via onze invulformulier Indien nodig kunnen wij u ook thuis bezoeken.