Eerste interculturele letselschadebureau van Nederland!

Als u door toedoen van een ander letselschade ondervindt, dan wilt u uw schade op de aansprakelijke partij verhalen. RANDSTAD is een multiculturele organisatie met deskundigen die veel ervaring hebben opgedaan in de praktijk van letselschade. Zij kunnen u te woord staan in verschillende talen en met behoud van uw normen en waarden.

Letselschadevergoeding | Smartengeld

De Letselschade Test hebben wij laten ontwikkelen om u duidelijkheid te geven. U beantwoord 5 vragen en krijgt op basis van de antwoorden een duidelijke richting omtrent uw kans op een letselschadevergoeding.

Heeft u een aanrijding gehad in het verkeer? Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Bent u gebeten door een hond?
Weet u niet zeker of u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen? Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade.

BEREKEN UW LETSELSCHADE

Over ons

Als u door toedoen van een ander letselschade ondervindt, dan wilt u uw schade op de aansprakelijke partij verhalen. RANDSTAD is een multiculturele organisatie met deskundigen die veel ervaring hebben opgedaan in de praktijk van letselschade.

lees meer

Onze werkwijze

Wanneer u ervoor kiest om uw belangen door ons te laten behartigen, dan voeren wij een intakegesprek bij u thuis. Of op een andere door u gewenste locatie. In het gesprek komen alle onderwerpen met betrekking tot uw schadeclaim aan de orde.

lees meer

Uw schadeclaim

Schadeposten Wij bieden een optimale begeleiding bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat een schadevergoeding de emotionele gevolgen niet kan wegnemen.

lees meer

Nieuws & Informatie

Vragen

Wanneer heeft u letselschade?

U heeft letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval, maar ook door slechte werkomstandigheden of een medische fout.

Waarom zou ik een letselschade specialist inschakelen?

In Nederland geldt dat ´wie eist bewijst’. Dus als u een schadeclaim wilt indienen, dan moet u kunnen aantonen wie er aansprakelijk is. Het is daarbij onder andere van belang, dat een slachtoffer zo snel mogelijk wordt bezocht. Heeft het ongeval plaats gevonden op het werk, dan nemen wij contact met de bedrijfsarts op. Mogelijk zijn er ook getuigen geweest, die door ons worden benaderd.

Kan ik een letselschade specialist wel betalen?

De kosten van rechtsbijstand zijn een onderdeel van de schade die u lijdt en komen in beginsel op grond van wetgeving en jurisprudentie voor rekening van de aansprakelijke partij.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, er geldt een termijn van 5 jaar om een schadeclaim in te dienen. Voor verkeersongevallen geldt een termijn van 3 jaar. De termijn gaat in op de dag dat u bekend bent met de schade die u lijdt en de partij die u daarvoor kunt aanspreken. Het schriftelijk vastleggen van de gebeurtenis is dus van essentieel belang.
Indien u minderjarig was op de dag waarop u bekend bent met de schade en de aansprakelijke partij, dan verjaart uw vordering pas na de aanvang van de dag waarop u meerderjarig bent geworden. Als de verjaringstermijn is verstreken kunt u geen aanspraak meer maken op schadevergoeding.

Is smartengeld hetzelfde als schadevergoeding?

Smartengeld is de vergoeding voor de pijn en het leed dat u heeft moeten doorstaan en maakt deel uit van de gehele schadevergoeding.

Wanneer is er sprake van een medische eindtoestand?

De medische eindtoestand is bereikt als er medisch gezien geen verbetering of verslechtering van uw situatie meer is te verwachten.

Wat is toekomstschade en hoe wordt deze bepaald?

De toekomstschade is het verschil tussen de situatie zonder ongeval en de situatie na het ongeval vanaf een bepaald moment. Het financiële verschil is onderdeel van de totale schade. Dit komt vooral voor bij achteruitgang in het inkomen.

Valt een beroepsziekte ook onder letselschade?

Ja, bijvoorbeeld OPS (Organisch Psyche Syndroom) ofwel schildersziekte of RSI (Repetitive Strain Injury) en een Burn-Out kunnen aanleiding zijn om een claim tegen een werkgever in te dienen. Daarbij is van belang dat aantoonbaar is dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

Klantervaringen

Zo denken klanten over ons

RANDSTAD Letselschade - Partners & Samenwerken