RANDSTAD Letselschade – Personenschade


Eerste interculturele letselschadebureau van Nederland!

Als u door toedoen van een ander letselschade ondervindt, dan wilt u uw schade op de aansprakelijke partij verhalen. RANDSTAD is een multiculturele organisatie met deskundigen die veel ervaring hebben opgedaan in de praktijk van letselschade. Zij kunnen u te woord staan in verschillende talen en met behoud van uw normen en waarden.

RANDSTAD is gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp bij verkeers- en bedrijfsongevallen. RANDSTAD bemiddelt met de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.

RANDSTAD werkt met een team die, naast Nederlands, vaak ook één of meerdere talen beheersen. Dit zijn onder andere Turks, Arabisch, Marokkaans, Russisch, Bulgaars, Pools, Engels en Frans. Door het spreken van de taal en het begrijpen van de cultuur van de cliënten is er sneller een vertrouwensband. Deze kenmerken maakt RANDSTAD zeer toegankelijk voor autochtone en allochtone slachtoffers in Nederland.

Het unieke aan RANDSTAD is ook dat er zonder tussenkomst van een tolk, kennis, kind of een buurman goed gecommuniceerd kan worden met de cliënten, binnen de eigen culturele normen en waarden. De ervaring leert dat een juiste match met het referentiekader van het slachtoffer resulteert in een meer effectieve claim afhandeling en een op maat gerichte zorg en een tevreden cliënt.

Onze interculturele specialisten staan voor u klaar !!!