Whiplash als mechanisme kan worden veroorzaakt door een kop- staartbotsing. Ook zij-aanrijdingen of sportongevallen kunnen whiplash letsel veroorzaken. Bij een whiplashtrauma maken het hoofd en de nek ten opzichte van de romp een heftige slingerbeweging. De nek is niet berekend op de inwerking van de kracht van de botsing.

De nekstructuur bestaat uit 7 wervels, 38 gewrichten en 22 paar spieren. Het complexe systeem van spieren, banden, schijven, tussen-wervelschijven, zenuwstelsel en bloedbanen maakt de nek kwetsbaar voor letsel.

Nekklachten

Dit zijn functiestoornissen van het bewegingsapparaat. De functiestoornis heeft tot gevolg dat de bewegingsmogelijkheid van de nek beperkt is en dat de patiënt last kan hebben van een stijve nek. Ook kan het bewegen van de rug- en nekwervels pijnlijk zijn, omdat deze delen instabiel zijn. De nekklachten worden als zwaarder beoordeeld als er ook verminderde bewegingsvrijheid van de nek bijkomt.

Neurologische stoornissen

Tot de neurologische stoornissen rekent men de vermindering of beperking van de gewrichtsreflexen, zwakte en zintuiglijke tekorten. Hieronder vallen pijnklachten, zoals hoofd- en nekpijn, maar ook spierzwakte in schouders en nek en vreemde gevoelssensaties, zoals tintelingen in de handen. Tot de zintuiglijke tekorten kunnen gerekend worden: overgevoeligheid voor licht en geluid, verandering in smaaksensaties en stoornissen in het evenwichtsorgaan. Veel voorkomende klachten:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Schouderpijn
 • Uitstralingspijn in armen, handen, vingers, benen en voeten
 • Bewegingsbeperking van de nek
 • Duizeligheid en/of onzekere balans bij het lopen
 • Oorsuizen
 • Concentratieproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Vergeetachtigheid – Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Vermoeidheid
 • Depressiviteit, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit
 • Verminderde seksuele belangstelling
 • Slaapstoornissen

Verloop van de klachten/herstelproces

Ongeveer de helft van de whiplashpatiënten is binnen 3 maanden klachtenvrij. Van de andere helft heeft vervolgens meer dan de helft binnen 6 maanden geen klachten meer. Als de patiënt evenwel na een half jaar nog ernstige klachten heeft, dan heeft zich een chronisch ziektebeeld ontwikkeld dat bekend staat als het “postwhiplash syndroom”.

De medische behandeling

Het verdient aanbeveling om aansluitend aan een ongeval waarbij whiplashachtige klachten zich manifesteren direct röntgenfoto’s van de nek te laten maken op een afdeling EHBO van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Vervolgens dient daags daarna contact te worden opgenomen met de huisarts die veelal in eerste aanleg een rustadvies voorschrijft. Mogelijk dat in die fase ook al een halskraag wordt voorgeschreven teneinde de nekspieren enige tijd rust te geven om te herstellen.

Bij aanhoudende whiplashklachten dient de huisarts de behandeling over te dragen aan een fysiotherapeut, voor zover het gaat om bewegingsbeperkingen van de nek en de schouders. Daarbij is het ook wenselijk dat de fysiotherapeut kijkt of de whiplashpatiënt bij diverse activiteiten wel een juiste houding aanneemt. In geval van voortdurende hoofdpijnklachten en snel optredende vermoeidheid, verdient het aanbeveling dat een neuroloog wordt geconsulteerd met het verzoek nadere onderzoeken te laten uitvoeren. Mogelijk dat er sprake is van een hersenbeschadiging als gevolg van het whiplashletsel.

Mocht er sprake zijn van een ernstige vorm van vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, emotioneel zijn, dan verdient het aanbeveling dat een neuropsycholoog de patiënt aan een grondig onderzoek onderwerpt. Aan de hand van diverse testen die doorgaans een hele dag in beslag nemen, kan de neuropsycholoog onderzoeken in welke mate er sprake is van beschadigingen aan de hersenen.

Indien na verloop van tijd door middel van diverse medische behandelingen geen verder resultaat meer wordt bereikt en er sprake blijft van een ernstig klachtenpatroon verdient het aanbeveling dat de patiënt zich onderwerpt aan een multidisciplinaire behandeling onder begeleiding van een revalidatie-arts. In Nederland is er een aantal revalidatieklinieken die een speciaal whiplashprogramma hebben ontwikkeld. Gedurende een periode van een aantal maanden wordt bijna dagelijks intensief met de patiënt omgegaan waarbij diverse disciplines aan de orde zijn zoals fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, sport, etc. Eén en ander onder supervisie van een revalidatie-arts respectievelijk neuroloog en/of neuropsycholoog.

Doelstelling van een dergelijke training is niet direct dat de blijvende klachten zullen verdwijnen dan wel dat de patiënt gegeven de fysieke en psychische conditie leert om te gaan met zijn of haar klachtenpatroon.

Een eerlijke vergoeding

Het is al vervelend genoeg als u letselschade oploopt. Wij willen ons voor u inspannen zodat u zich kunt richten op het herstel van uw gezondheid en weinig zorgen maakt over uw financiële situatie. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor een eerlijke en rechtelijke schadevergoeding.

U kunt ons altijd mailen en bellen op 0800-0815 voor kosteloos advies. Indien u het prettiger vindt, kunt u uw vraag versturen via onze invulformulier Indien nodig kunnen wij u ook thuis bezoeken.