We spreken van letselschade als iemand door een voorval of ongeval letsel oploopt en daardoor schade lijdt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een:

Wanneer recht op schadevergoeding?

Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval en de schade dan bestaat er recht op schadevergoeding.

Hoe weet u of iemand aansprakelijk is voor uw letselschade?

Aansprakelijkheid wordt in Nederland bepaald aan de hand van het Nederlandse Recht. Dit systeem van regels bepaalt wat je wel en niet mag doen. De letselschadespecialisten van RANDSTAD Letselschade kennen deze regels goed en kunnen u meestal bij een eerste telefonische contact al aangeven of de wederpartij aansprakelijk is voor uw schade. Bel 088 – 808 78 78  voor een vrijblijvend advies over uw mogelijkheden.