Indien er een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en het letsel dan heeft u recht op vergoeding van dewerkelijk geleden en te lijden schade. Daarnaast dienen ook de kosten van het inschakelen van een belangenbehartiger door de tegenpartij vergoed te worden.

Schadefactoren

De totale schadevergoeding bestaat meestal uit verschillende schadefactoren. Hieronder een overzicht van de factoren waaruit een schadevergoeding kan bestaan:

  • kosten (bv reiskosten, medische kosten etc.)
  • schade aan materiële zaken (bv kledingschade, fietsschade etc.)
  • verlies arbeidsvermogen (bv. inkomensschade)
  • verlies zelfwerkzaamheid (bv. hulp in de huishouding, zelf niet kunnen klussen)
  • smartengeld (immateriële schade)
  • wettelijke rente
  • buitengerechtelijke kosten (kosten van inschakeling belangenbehartiger)

Laat uitrekenen waar u recht op heeft!

Wij geven u graag geheel vrijblijvend een eerste indicatie van de hoogte van uw schadevergoeding. Naar uw wens kan dit telefonisch of tijdens een bezoek aan huis. Onze dienstverlening kost u niets!
Bel 088 – 808 78 78 of vul het contactformulier op deze pagina in.