Tips om na een ongeval aan te denken

Verzamel gegevens van getuigen

Om de toedracht aan te tonen kunnen gegevens van getuigen en foto’s van de locatie van belang zijn. Deze kunnen meestal alleen kort na een ongeval verzameld worden. Probeer deze dan ook direct te verzamelen als dat mogelijk is.

Ga naar de huisarts

Als slachtoffer moet je aantonen welk letsel je door het ongeval heeft opgelopen. Als je niet naar een ziekenhuis bent vervoerd, dan is het belangrijk dat je zo kort mogelijk na een ongeval naar je huisarts gaat.

Bewaar alle brieven, contracten e.d.

Om het bewijs van je schade te leveren is het van belang alle schriftelijke stukken (denk aan: brieven, salarisstroken, arbeidscontracten e.d.) te bewaren.

Houd alle kosten bij

Noteer alle kosten, verreden kilometers e.d. vanaf het begin om te voorkomen dat deze later vergeten worden. Bewaar ook alle nota´s, kwitanties, bonnen enzovoort.

Geef zelf niet te veel informatie

Veel verzekeraars informeren direct naar je letsel en gezondheidsituatie voor ongeval. Deze “belangstelling” is alleen bedoeld om later tegen je te gebruiken. Als je gezondheid voor het ongeval bij het bepalen van de ongevalgevolgen relevant is, dan zal dat in de loop van de behandeling van de schade naar voren komen.