Privacy Reglement

‘Wij respecteren de privacy van bezoekers en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld’

Wij achten het van belang om de privacy van onze klanten te beschermen. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle me- dewerkers van RANDSTAD die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn ge- houden aan geheimhouding daarvan. Informatie die beschikbaar komt in gesprekken met medewerkers van RANDSTAD, wordt op dezelfde manier verwerkt met dezelfde mate van geheimhouding.

Uw persoonsgegevens worden door ons, respectievelijk een tot onze groep behorende rechtspersonen, verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende diensten. Tevens is de bescherming gericht op de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

RANDSTAD Letselschade – Personenschade is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, onjuistheden.

RANDSTAD biedt een recht van inzage en rectificatie van persoonlijke gegevens op grond van de toepasselijke wetgeving. Wijzigingen wat betreft uw persoonlijke gegevens kunt u aangeven bij é én van onze medewerkers.

RANDSTAD Letselschade – Personenschade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy reglement. Wijzigingen zullen op de internetsite worden gepubliceerd.