Hoe ouder de verzekeringnemer, hoe meer schade hij heeft bij een verkeersongeluk. Dat lijkt op te maken uit een analyse van verzekeringsrisico’s door de jaren heen, uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Schade-uitkering
Uit de analyse blijkt dat mensen afhankelijk van hun leeftijd meer of minder claimen op hun verzekering, maar dat iedereen door zijn leven heen gemiddeld evenveel claimt. Volgens het Verbond blijkt de schade-uitkering voor motorrijtuigenverzekeringen toe te nemen naarmate de leeftijd van een verzekeringnemer stijgt. Vergeleken met de groep 30-35-jarigen is de uitkering voor blikschade bij 85-jarige bestuurders ruim dertig procent hoger.
Letselschade
Ook bij letselschade zijn hogere claims te zien. De onderzoekers concluderen dat het aannemelijk is dat aan leeftijd gekoppelde functiebeperkingen hiervan een oorzaak zijn.
Bron: Autoschadeportaal