Hoe verloopt een letselschadezaak?

Wanneer u besluit om de tegenpartij aansprakelijk te stellen, begint u aan een letselschadezaak. Wij zetten de opeenvolgende stappen naar een rechtvaardige schadevergoeding voor u keurig op een rij.

Stap 1 Een (gratis) intakegesprek
Telefonisch meldt u zich bij ons aan waarna wij in een intakegesprek, bij u thuis of op een andere door u gewenste locatie, met u bespreken hoe het ongeval heeft plaatsgevonden, welke schade u destijds hebt opgelopen, in hoeverre u lichamelijk letsel hebt overgehouden aan het ongeval en welke beperkingen u daardoor ervaart in het dagelijks leven.
Wij inventariseren met u de schade en brengen een eventueel verlies aan arbeidsvermogen voor u in kaart. Dat is nodig om tussentijdse voorschotbetalingen aan te vragen en om een globale inschatting te maken van de toekomstschade. Het is zaak dat u vanaf het moment dat u letsel heeft opgelopen bijhoudt welke kosten u maakt. Als hulpmiddel kunt u uzelf steeds de vraag stellen: ‘Zou ik deze kosten ook gemaakt hebben als ik geen letsel zou hebben gehad?’ Als u deze vraag met ’nee’ beantwoordt, is het van belang dat u de extra kosten noteert. U kunt hierbij denken aan reiskosten, kosten van aangeschafte medicijnen en hulpmiddelen, maar ook geld of cadeaus dat u geeft aan vrienden en/of familie voor geboden hulp. Tijdens het eerste gesprek, kunnen de verschillende schadeposten besproken en geïnventariseerd worden.

Stap 2 Vaststellen van de aansprakelijkheid
De veroorzaker van het ongeval is, de tegenpartij, wordt aansprakelijk gesteld door ons. Zodra de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, kijken wij naar het verband tussen uw letsel en het ongeval: de causaliteit. Is het echt zo dat uw klachten alleen te wijten zijn aan het ongeval? Hiervoor hebben wij uw medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en behandelende specialisten nodig. Zij spelen een beslissende rol in het bepalen van de causaliteit. Naast het opvragen van uw medische gegevens zullen de relevante gegevens voor het ontstaan van het ongeval opgevraagd worden om de aansprakelijkheid vast te stellen. Deze gegevens zullen opgevraagd worden bij de politie.

Stap 3 Vergoeding van de kosten en voorschotbetalingen
Indien de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, zal deze worden verzocht een voorschot uit te keren. Dit, om de kosten te dekken die u gedurende de herstelperiode gemaakt heeft. Houdt u daarom nauwgezet bij, zoals vermeld in stap 1, welke kosten u heeft gemaakt.

Stap 4 De definitieve schadevergoeding
Gedurende het schaderegelingstraject zal uw herstel nauwlettend in de gaten worden gehouden. Op het moment dat u geen klachten meer heeft en u alles kunt als voorheen, zal uw letselschadezaak kunnen worden afgewikkeld. Dit wordt ingewikkelder wanneer uw klachten niet verdwijnen. Er zou mogelijk sprake kunnen zijn van een blijvend letsel. In dat geval zal een medisch deskundige op basis van zijn medische dossier aangeven wanneer er sprake is van een medisch eindstadium. Dat is bereikt zodra alle behandelingen zijn afgerond en de medici geen verbeteringen of verslechteringen meer verwachten in uw gezondheidssituatie.

Stap 5 Afwikkeling
Na stap 4 kunnen er drie situaties ontstaan:
1. De aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan zal uw zaak door middel van een vaststellingsovereenkomst worden afgewikkeld en het toegekende bedrag op uw bankrekening worden gestort.

2. De aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag, maar doet een tegenbod. Dit is mogelijk als bepaalde schadeposten discutabel zijn. Dit zorgt voor onderhandelingen waarna alsnog een aangepaste overeenkomst getekend zal worden.

3. De aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil ook niet onderhandelen. In dat geval zullen wij u adviseren over de haalbaarheid van de vordering in een civiele procedure. Bij een positief advies en uw instemming zal onze huis- Personenschade de gerechtelijke procedure starten.