U bent het slachtoffer van een bedrijfsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen. Bijna altijd is de werkgever verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van het werk. Het maakt daarbij niet uit of u bij de werkgever in dienst bent, een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt. Bijna alle werkgevers in Nederland zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd. De Letselschadebehandelaar gaat voorzichtig hiermee om en komt op voor uw belangen zonder uw positie op uw werk te schaden.

Aantonen aansprakelijkheid werkgever

De werkgever is aansprakelijk voor de geleden schade als het bedrijfsongeval is veroorzaakt doordat:

  • De werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen en/of instructies heeft gegeven om de werknemers tegen gevaar op de werkvloer te beschermen.
  • De werkgever niet voldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van de veiligheidsmaatregelen en -voorschriften door de werknemer.

Overigens kan het begrip ‘tijdens het werk’ ruim worden opgevat. Ook buiten de werkvloer kan er sprake zijn van een bedrijfsongeluk. Bijvoorbeeld als de werknemer op weg is naar huis of het werk en een verkeersongeluk krijgt. Als dit ongeval een duidelijke relatie heeft tot het werk (denk aan een bedrijfsuitje of het ophalen van een collega), dan kan de werkgever ook aansprakelijk zijn.

Omstandigheden spelen grote rol

Bij het aantonen van de aansprakelijkheid van de werkgever spelen de precieze omstandigheden van het ongeval op het werk een grote rol. In de praktijk leidt dit vaak tot discussies met de verzekeraar van de werkgever. U als slachtoffer komt dan tegenover de letselschaderegelaar van de verzekeraar van uw werkgever te staan.

Werknemer moet letselschade aantonen

Als werknemer moet u bewijzen dat er een direct verband is tussen uw letsel en de uitoefening van uw werk. Ook moet u moet aantonen dat u als gevolg van het bedrijfsongeval schade heeft geleden. Dit zijn vaak lastige kwesties, waarin het aan te raden is direct contact op te nemen met een ervaren letselschadespecialist op het gebied van bedrijfsongevallen.

De Letselschadebehandelaar helpt u bij de vergoeding van uw letselschade

De Letselschadebehandelaar heeft een zeer ruime ervaring op dit gebied. Met uw belang als uitgangspunt neemt De Letselschadebehandelaar contact op met uw werkgever en zijn verzekeraar. Hij zal er alles aan doen om de aansprakelijkheid van uw werkgever voor uw bedrijfsongeval te bewijzen en uw letselschade te verhalen op diens verzekerings-maatschappij. De Letselschadebehandelaar weet hoe lastig deze situaties tussen u en uw werkgever zijn en gaat hier zeer zorgvuldig mee om. Dat is voor u een grote zorg minder.

Een eerlijke vergoeding

Het is al vervelend genoeg als u letselschade oploopt. Wij willen ons voor u inspannen zodat u zich kunt richten op het herstel van uw gezondheid en weinig zorgen maakt over uw financiële situatie. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor een eerlijke en rechtelijke schadevergoeding.

U kunt ons altijd mailen en bellen op 0800-0815 voor kosteloos advies. Indien u het prettiger vindt, kunt u uw vraag versturen via onze invulformulier Indien nodig kunnen wij u ook thuis bezoeken.