Waar heb je recht op bij letselschade?

Indien er een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en het letsel dan heeft u recht op vergoeding van dewerkelijk geleden en te lijden schade. Daarnaast dienen ook de kosten van het inschakelen van een belangenbehartiger door de tegenpartij vergoed te worden.

Schadefactoren

De totale schadevergoeding bestaat meestal uit verschillende schadefactoren. Hieronder een overzicht van de factoren waaruit een schadevergoeding kan bestaan:

Read more

Letselschade claim termijn?

Een schadeclaim tegen de veroorzaker moet binnen een bepaalde tijd worden aangekaart. Wanneer u uw vordering niet binnen de wettelijke verjaringstermijn bekend maakt bij de tegenpartij, kan u uw vordering niet meer in rechte afdwingen.

Op grond van art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt een absolute verjaringstermijn van 20 jaren bij letselschade en een relatieve verjaringstermijn van vijf jaren na het bekend worden met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. De termijn begint te lopen wanneer de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

De zinsnede bekend worden met de schade moet subjectief worden genomen. Het is aan de aansprakelijke partij die zich op verjaring van de vordering beroept om te bewijzen dat het slachtoffer bekend was met de (letsel)schade.

Art. 3:310 lid 2 BW bepaalt dat vorderingen uit letselschade en overlijdensschade pas verjaren na 30 jaren in het geval van milieuschade en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de zin van art. 6:175 BW.

Art. 3:310 lid 5 BW bepaalt dat in afwijking van de absolute verjaringstermijn van 20 jaren, de relatieve verjaringstermijn van vijf jaren uitl id 1 en de verjaringstermijn van 30 jaren uit lid 2, een vordering uit letselschade dan weloverlijdensschade pas vijf jaren na de dag waarop men bekend werd met de schade en de aansprakelijke partij verjaart.

Wat betekent stuiting?

Het afbreken van een lopende verjaring wordt stuiting genoemd. Meestal wordt een verjaring gestuit doordat de schuldeiser de schuldenaar aanmaant te betalen of de overeenkomst op andere wijze na te komen. Het is raadzaam om in situaties van stuiting juridische hulp in te schakelen.

Tonnen smartengeld voor nabestaanden Utrechtse studente

UTRECHT – Ouders van de vermoorde Utrechtse studente Nadia van de Ven krijgen na meer dan tien jaar van rechtszaken toch een schadevergoeding. Dat zegt de zus van Nadia tegen RTV Utrecht. Door de jarenlange rente kan dat bedrag oplopen tot bijna twee ton.

Daarmee zou het één van de grootste schadevergoedingen worden die in Nederland is toegekend. “We hebben er vreselijk lang op moeten wachten, buiten onze schuld”, zegt Lucinda van de Ven, de zus van de vermoorde Nadia.

STUDENTENHUIS
De moord aan de Utrechtse Weerdsingel gebeurde vijftien jaar geleden. De studente Medische informatica Nadia van de Ven werd dood in haar studentenhuis gevonden.

Uit onderzoek bleek dat Pascal F., de huisbaas van Nadia, haar na onenigheid had omgebracht met een semi-automatisch pistool. Hij kreeg een jarenlange straf en zit in TBS. De nabestaanden van Nadia bleven achter met het verdriet en met praktische problemen.

WERKEN
Minke van de Ven, de moeder van Nadia, had voor de moord een praktijk aan huis als natuurarts. Na de dood van haar dochter kwam er van werken niet meer zoveel terecht en stapelden de financiële problemen zich op. “Ik heb nog altijd alle dagen verdriet, dat kan ik niet ontkennen. Werken lukte gewoon niet meer.”

Samen met haar dochter Lucinda vocht ze voor financiële compensatie. Haar zaak was de eerste in Nederland waarbij ook daadwerkelijk smartengeld werd toegekend.

ADVOCAAT
Toch krijgt ze dat geld nu pas, want de advocaat van de familie maakte een fout tijdens de rechtszaak. Daardoor hoefden de dader en zijn ouders het geld niet te betalen.

Minke en Lucinda krijgen de schadevergoeding waarop ze recht hebben, dan ook niet van de dader. De advocaat die de fout erkende, bleek verzekerd te zijn tegen beroepsfouten.

Zijn verzekering betaalt nu, na een lange rechtszaak, de schadevergoeding alsnog. “Dat maakt het allemaal nog zuurder, dat je extra lang op je geld moet wachten door een fout van je advocaat.”

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1583751/tonnen-smartengeld-voor-nabestaanden-utrechtse-studente.html

Randstad Letselschade B.V. is succesvol in Den haag gevestigd

Persbericht: Den Haag, 14 februari 2017

Na het succes in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht heeft Randstad Personenschade B.V. op 5 september 2016 ook met succes haar vestiging aan de Rijswijkseweg 582 te Den Haag geopend.

Zij helpt als eerste interculturele letselschadebureau al jaren slachtoffers met hun letselschadebehandeling door haar diensten in verschillende talen aan te bieden, zoals in het Turks, Marokkaans, Antilliaanse, Afrikaans, Bulgaars, Pools en Russisch. Haar juridisch advies is geheel vrijblijvend en gratis.

Zij stelt de verzekeringsmaatschappij van degene(n) die het ongeluk veroorzaakte aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeluk. Over het proces worden haar cliënten regelmatig op de hoogte gehouden en zij worden in het gehele proces begeleid. Zij hecht veel belang aan de tevredenheid van cliënten bij het behartigen van hun belangen.

Het is wettelijk geregeld dat de kosten van de door haar verleende diensten niet door cliënten worden betaald. De kosten worden op de verzekering van de tegenpartij verhaald.

Weet u niet wat uw rechten na een ongeval zijn? De juristen van Randstad Letselschade & Personenschade B.V. kunnen al uw vragen beantwoorden! Dit kunnen zij zowel telefonisch als schriftelijk doen of u kunt langskomen.

Randstad Personenschade B.V.

Rijswijkseweg 582, 2516 HV Den Haag

Bel: 070 810 08 08

Email: denhaag@letseladvies.nl

Website: www.letseladvies.nl

Locanto >>

Autoverzekering wordt duurder

De autoverzekering wordt hoogstwaarschijnlijk duurder. Verzekeraars moesten het afgelopen jaar 300 miljoen euro meer uitkeren op verzekeringen dan er aan premies binnenkwam en dus komen de verzekeraars geld tekort.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank maakt zich al langer zorgen over de financiële positie van de verzekeraars vanwege de enorme concurrentie in de markt. De toezichthouder wil dat verzekeraars maatregelen nemen.

Letselschadeclaims

Volgens het Verbond van verzekeraars zijn de laatste jaren vooral de proceskosten van letselschadeclaims toegenomen. Cijfers hierover zijn nog niet beschikbaar, maar die verwacht het Verbond voor het eind van de zomer te hebben.

De afgelopen jaren hebben verzekeraars al flink in de kosten gesneden. Het verhogen van de premies lijkt nu onvermijdelijk.

Een woordvoerder van het Verbond benadrukt dat het aan de verzekeringsmaatschappijen zelf is om in overleg met DNB te bepalen of ze de premies daadwerkelijk verhogen. Ze kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de voorwaarden van de polis te veranderen of nog verder in de kosten te snijden of om in te teren op hun buffers.

Tientjes per jaar

Vergelijkingssite Independer gaat uit van een verhoging van de WA-autoverzekeringspremie met zo’n 10 procent. “Dat komt per klant neer op een verhoging van enkele tientjes per jaar”, aldus Ruud Martens van de website.

Hij verwacht dat verzekeraars de verhogingen de komende tijd gaan doorvoeren.

Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade

Opstellen van een helder whiplashbeleid gericht op re-integratie of eerder in het traject medische expertise inzetten, helpt bij het sneller afhandelen van letselschade. Dat blijkt uit een diepteanalyse van de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een van de regels in deze code is dat letselschade binnen twee jaar moet worden afgehandeld, iets wat in ongeveer negentig procent van de gevallen blijkt te gebeuren.

De diepteanalyse naar de toepassing van de zogenoemde tweejaarsbehandeltermijn is uitgevoerd door Eiffel in opdracht van het Verbond en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Doel van de analyse – die voor de derde keer plaatsvond – is inzicht krijgen in de redenen dat een zaak langer loopt dan twee jaar, om die redenen vervolgens aan te pakken. Negentien verzekeraars leverden hiervoor input. Niet alleen cijfers, maar ook best practices. Daardoor krijgt de hele letselschadebranche inzicht in mogelijkheden om de letselschadeclaims binnen kortere tijd te behandelen.
Hoger schadebedrag complexer
Uit de analyse blijkt dat 88,2 procent van de letselzaken, die vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB), binnen twee jaar wordt afgehandeld. Voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is dat 89,4 procent en voor verkeersletselzaken (WAM) is dat 90,9 procent. Wat opvalt, is dat een derde van alle zaken met een belang van meer dan 10.000 euro niet binnen twee jaar wordt afgehandeld. Verklaring hiervoor is dat schades met een hoger schadebedrag vaak complexer zijn en een langdurig ziektebeeld kennen. Toch maakt dit ook duidelijk dat hier verbeterpotentieel zit, denk aan specifiek beleid voor deze typen schades.
Goede voorbeelden
In alle fases van de schadebehandeling blijkt het medisch traject tot de grootste vertraging te leiden. Twee oorzaken springen eruit: ‘discussie medische causaliteit’ en ‘in afwachting medisch expertiserapport’. Wel ontwikkelen verschillende maatschappijen beleid om minder vaak in discussies te blijven hangen. Daarbij speelt bijvoorbeeld redelijkheid een belangrijker rol dan het medisch honderd procent waterdicht afhechten van medische causaliteit.

De ontwikkeling van zo’n beleid is een voorbeeld van een best practice. En zo zijn er meer: het naar voren halen van de tweejaarstoets, zodat tijdig acties kunnen worden uitgezet om de termijn te halen, meer focus op de mogelijkheden die een whiplashslachtoffer heeft en vragen rondom medische causaliteit pragmatischer benaderen. Veel maatschappijen zijn goed op weg. Het Verbond zet zich de komende tijd in om de leden daarbij te ondersteunen.

https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Best-practices-zorgen-voor-snellere-afhandeling-letselschade.aspx

Ouderen claimen meer schade bij verkeersongeluk

Hoe ouder de verzekeringnemer, hoe meer schade hij heeft bij een verkeersongeluk. Dat lijkt op te maken uit een analyse van verzekeringsrisico’s door de jaren heen, uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Schade-uitkering
Uit de analyse blijkt dat mensen afhankelijk van hun leeftijd meer of minder claimen op hun verzekering, maar dat iedereen door zijn leven heen gemiddeld evenveel claimt. Volgens het Verbond blijkt de schade-uitkering voor motorrijtuigenverzekeringen toe te nemen naarmate de leeftijd van een verzekeringnemer stijgt. Vergeleken met de groep 30-35-jarigen is de uitkering voor blikschade bij 85-jarige bestuurders ruim dertig procent hoger.
Letselschade
Ook bij letselschade zijn hogere claims te zien. De onderzoekers concluderen dat het aannemelijk is dat aan leeftijd gekoppelde functiebeperkingen hiervan een oorzaak zijn.
Bron: Autoschadeportaal

'Eén op vijf ontwikkelt psychische stoornis na ongeval of mishandeling'

Ongeveer één op de vijf personen die het slachtoffer is van een ernstig ongeval of mishandeling, ontwikkelt een psychische stoornis.
Dat blijkt uit onderzoek van Joanne Mouthaan, die woensdag promoveert bij het AMC in Amsterdam.

Dat kunnen volgens het onderzoek angst- en depressieve stoornissen zijn of een vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Volgens Mouthaan moeten ziekenhuizen meer aandacht vestigen op de geestelijke nasleep van personen die bijvoorbeeld het slachtoffer zijn van een zwaar auto-ongeluk.

“Op de spoedeisende hulp registreren artsen het lichamelijk letsel. Op dat moment zou er al gedacht moeten worden aan de geestelijke gesteldheid van patiënten”, oppert Mouthaan.

Mensen met PTSS kunnen niet loskomen van een bepaalde herinnering, dit levert angst en stress op. Ook kunnen zij last hebben van flashbacks en slapeloosheid.

Eerdere nazorg

Mouthaan: “Met de technologische mogelijkheden die we nu hebben, moet het mogelijk zijn om meer gegevens van slachtoffers te verzamelen, zodat nazorg eerder kan worden georganiseerd. Het zou mooi zijn als hier een landelijk systeem voor wordt bedacht.”

Uit het onderzoek bleek ook dat vooral slachtoffers met psychische schade baat hebben bij voorlichting via een internetprogramma, dat ze thuis of in het ziekenhuis zelf konden uitvoeren. “Vier op de vijf slachtoffers met psychische klachten herstellen zelf. Wie niet herstelt, kan opgespoord en verder behandeld worden”, aldus Mouthaan.

Door: ANP

1 2